Stanisława Wyspiańskiego 25
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl

(68) 451 20 70

Zmiana stawki żywieniowej

Zgodnie z zarządzeniem Nr 13/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze
Od 1 stycznia 2020 r obowiązywać będzie nowa stawka żywieniowa.

Koszt jednego obiadu wynosić będzie 5,00zł.

Od 1 stycznia 2020 nastąpi zmiana harmonogramu wpłat.
Należność za obiady będzie musiała wpłynąć na konto ZSOiS do 28 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który uiszczana jest wpłata.
Brak wpłaty na koncie ZSOiS w tym terminie, równoznaczny będzie z brakiem możliwości spożywania przez dziecko obiadów w danym miesiącu.