Stanisława Wyspiańskiego 25
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl

(68) 451 20 70

Rekrutacja

KOMUNIKAT organizacyjny nr 3

dla mieszkańców Internatu na rok szkolny 2021/2022


1. Zakwaterowanie do internatu odbędzie się w dniu 31 Sierpnia 2021r. – wtorek  od godziny 15:00 do 20:00. Przyjazd po godzinie 20.00 lub w innym terminie należy zgłosić do internatu: tel.: 68 451 20 70 (31 sierpnia 2021r. od godziny 15:00).


2. Kaucja na rok szkolny 2021/2022 wynosi 100złtylko dla nowych mieszkańców. Płatność należy zrealizować przelewem do dnia 30 Sierpnia 2021 na numer rachunku:

PKO BP O. I Zielona Góra 91-1020-5402-0000-0802-0248-2685 

tytuł przelewu: kaucja – imię i nazwisko mieszkańca (nie osoby wpłacającej).


3. Wpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie muszą być uregulowanie do dnia 30 Sierpnia 2021r. Płatności można dokonać przelewem na numer rachunku:

 PKO BP O. I Zielona Góra 39-1020-5402-0000-0902-0246-3396

tytuł przelewu: zakwaterowanie i wyżywienie za Wrzesień 2021r.  – imię i nazwisko mieszkańca (nie osoby wpłacającej);


  • kwaterunek w internacie za  miesiąc Wrzesień 2021r.: 100zł;
  • wyżywienie w internacie za miesiąc  Wrzesień 2021r. (śniadanie, obiad, kolacja): 403zł;

szczegóły na stronie: internat.zsois.zgora.pl w zakładce: Wpłaty internatu


4. Mieszkańcy internatu zobowiązani są do przedstawienia w dniu zakwaterowania:

nowi mieszkańcy:

  • wydrukowany dowód wpłaty ( kaucja, zakwaterowanie i wyżywienie);
  • 1 zdjęcie legitymacyjne do wyrobienia karty mieszkańca;

ubiegłoroczni mieszkańcy:

  • wydrukowany dowód wpłaty (zakwaterowanie i wyżywienie);
  • 1 zdjęcie legitymacyjne do wyrobienia karty mieszkańca internatu.


UWAGA:

osoby posiadające zadłużenie na rzecz internatu (zakwaterowanie, wyżywienie) za rok szkolny 2020/2021 proszone są o kontakt z księgowością ZSOiS

(nr tel.: 68 451 20 67)


KOMUNIKAT nr 2

dla kandydatów ubiegających się o miejsce 

w Internacie ZSOiS w roku szkolnym 2021/2022


1. Posiedzenie komisji ds. rekrutacji dla nowych uczniów odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2021 r. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 27 sierpnia 2021 r. Informacji udzielać będzie sekretariat ZSOiS.


2. Uczniowi, który nie uzyskał miejsca w internacie przysługuje prawo do złożenia odwołania do Dyrektora ZSOiS. Odwołanie składa się w sekretariacie ZSOiS na piśmie w ciągu 2 dni od dnia ogłoszenia wynikówOdwołania składane po terminie pozostawia się bez rozpatrzeniaO decyzji kandydaci zostaną powiadomieni po posiedzeniu komisji ds. rekrutacji w dniu 31 sierpnia 2021 r.


3. Zakwaterowanie do internatu odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. (wtorekod godziny 15:00.


4. Dodatkowych  informacji udziela sekretariat ZSOiS oraz kierownik internatu. 


UWAGA 

Miesięczny koszt pobytu wychowanka w internacie za miesiąc wrzesień 2021 r.  oraz wysokość kaucji na rok szkolny 2021/2022 dla nowych mieszkańców  zostanie podana na stronie internatu do dnia  10 sierpnia  2021 r. 


KOMUNIKAT nr 1

dla kandydatów ubiegających się o miejsce 

w Internacie ZSOiS w roku szkolnym 2021/2022


1. Kwestionariusz przyjęcia do Internatu  na rok szkolny 2021/2022 (Zał. nr 1) z dokumentem: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem do Internatu (Zał. nr 2) należy  składać w terminie od 17 Maja do 14 Lipca 2021 r. do godziny 15:00 wyłącznie w sekretariatach ZSOiS :

  • Liceum Ogólnokształcące – sekretariat VII LO – ul. Wyspiańskiego 21 (tel.: 68 451 20 50);
  • Szkoła Podstawowa – sekretariat SP 10 – ul. Wyspiańskiego 23 (tel.: 68 451 20 60).


2. Kwestionariusz przyjęcia do Internatu wraz z dokumentem: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem do Internatu +1 zdjęcie legitymacyjne należy dostarczyć do sekretariatu VII LO / SP 10 (w koszulce) w w/w terminie osobiście lub za pośrednictwem poczty – kuriera. Dokumenty wysłane drogą elektroniczną  pozostawia się bez rozpatrzenia.


3. Załączniki do pobrania (zalecany wydruk obustronny):

 Zał. nr 1: Kwestionariusz przyjęcia do internatu na rok szkolny 2021-2022

 Zał. nr 2: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem do Internatu

4. Dalsze informacje w sprawie rekrutacji zostaną ogłoszone po 14 lipca 2021r. na stronie ZSOiS i Internatu.