Stanisława Wyspiańskiego 25
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl

(68) 451 20 70

Komunikat dla mieszkańców internatu Matura 2020r.

Komunikat dla mieszkańców internatu Matura 2020r.
Informujemy, że na czas egzaminów maturalnych internat zostanie uruchomiony dla mieszkańców klas III LO ZSOiS  w dniu 7 Czerwca 2020r. od godziny 14.00.  Osoby korzystające z internatu w czasie matury obowiązkowo wypełniają deklarację COVID 19(załącznik nr 1) i przekazują  wychowawcy. Brak wypełnionej deklaracji uniemożliwi wstęp do internatu. W sprawie przydziału miejsc noclegowych uczniowie proszeni są o kontakt z wychowawcą swojej grupy. Za noclegi w czasie egzaminów nie będą pobierane opłaty. Informacje dotyczące wyżywienia w czasie egzaminów w załączniku nr 2.
UWAGA: Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z procedurami COVID 19 dla ZSOiS w załączniku nr 3.