Menu główne

Dokumenty

  Kwestionariusz przyjęcia do Internatu
  Rezygnacja z Internatu
  Przedłużenie pobytu na czas matury
  Ponowne przyjęcie do Internatu
  Umowa – Zakwaterowanie internat ZSOiS
  Pełnomocnictwo (do zameldowania, wymeldowania)
  Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19
  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem do Internatu