Stanisława Wyspiańskiego 25
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl

(68) 451 20 70

Zajęcia warsztatowe

Zajęcia warsztatowe

30.11.2017 o godz. 20:00  odbyły się w internacie zajęcia warsztatowe – „niebezpieczne związki – młodzież a środki psychoaktywne „.
W zajęciach brali udział podopieczni z grupy VI i I – dziewczęta z pierwszej klasy LO i chłopcy z  naszego gimnazjum. Głównym celem jaki przyświecał zajęciom było przypomnienie wychowankom o konsekwencjach  i skutkach eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi oraz uwrażliwienie młodych ludzi na zagrożenie współczesnego świata dotyczącego  łatwego dostępu do narkotyków.
Każdy z uczestników otrzymał niebieską bransoletkę z napisem – „Działaj ,twórz żyj bez uzależnień „.
Zajęcia przeprowadziły K. Krempa i A. Gembara