Stanisława Wyspiańskiego 25
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl

(68) 451 20 70

WPŁATY ZA OBIADY (na miesiąc wrzesień 2018)

UWAGA

 

             WPŁATY ZA OBIADY (na miesiąc wrzesień 2018)

 

Obiady wydawane będą od 10 września

WPŁATY TYLKO  NA KONTO SZKOŁY 

nr PKO BP o/Zielona Góra:

39 1020 5402 0000 0902 0246 3396

 

W tytule wpłaty podając imię i nazwisko dziecka nazwa szkoły (SP,GIM, LO )oraz rodzaj wpłaty

 

KWOTA DO ZAPŁATY:

 

Obiady 15x 4,50zł= 67,50zł

Należy wpłacić całą kwotę na dany miesiąc, kwota za odpisane obiady wyrównana zostanie na koniec semestru.