Stanisława Wyspiańskiego 25
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl

(68) 451 20 70

Światowy dzień walki z AIDS

Światowy dzień walki z AIDS

Na przełomie listopada i grudnia (28.11 i 05.12.2017 r.) w internacie odbył się cykl zajęć,
związanych ze Światowym dniem walki z AIDS, który obchodzony jest na całym świecie 1 grudnia.
W skład zajęć weszły:
1. Zajęcia warsztatowe „Profilaktyka HIV i AIDS”,
2. Stoisko informacyjne z ulotkami dotyczące wirusa HIV i AIDS,
3. Internacki konkurs wiedzy o HIV/AIDS.

1. Zajęcia warsztatowe „Profilaktyka HIV i AIDS” odbyły się 28.11.2017 r. w klubie
internackim, prowadzącym spotkanie była dr Joanna Dec – Piotrowska (Towarzystwo Rozwoju
Rodziny, oddział w Zielonej Górze). Zajęcia skierowane były dla całej społeczności internackiej.
Tematyka zajęć obejmowała:
1. sposoby zakażenia wirusem HIV,
2. objawy zakażenia wirusem HIV,
3. przyczyna i skutki choroby AIDS,
4. różnice pomiędzy wirusem HIV a AIDS,
5. przebieg choroby – od zakażenia wirusem HIV do AIDS,
6. rozróżnienie zachowania ryzykowne od bezpiecznych form kontaktu z osobami chorymi
na HIV/AIDS.
Głównym celem zajęć było poszerzenie wiedzy na temat HIV i AIDS, kształtowanie
postawy tolerancji, odpowiedzialności za własne zdrowie i życie oraz aktywizacja czasu wolnego
młodzieży, zamieszkującej internat. Młodzież biorąca udział w zajęciach wyraziła zadowolenie
i chęć uczestnictwa w podobnych wydarzeniach.

2. Stoisko informacyjne z ulotkami dotyczące wirusa HIV i AIDS zostało przygotowane
w dniu 05.12.2017 r. przez wychowawców internatu – Łukasza Knap i Małgorzatę Stopkę.
Wszystkie materiały zostały pozyskane dzięki uprzejmości dr Joanny Dec – Piotrowskiej (Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze), która przekazała część materiałów. Pozostała
część ulotek i broszur pochodziła z prywatnych źródeł wychowawców. Wychowankowie internatu
podczas kolacji mieli możliwość zapoznać się oraz zabrać ze sobą wystawione materiały. Stoisko
cieszyło dużym powodzeniem wśród młodzieży internackiej.

3. Internacki konkurs wiedzy o HIV/AIDS odbył się 05.12.2017 r. w klubie internackim.
Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów Światowego dnia walki z AIDS oraz realizacji
szkolnego programu profilaktyki. Jego celem było utrwalenie wiedzy zdobytej podczas zajęć
warsztatowych ”Profilaktyka HIV i AIDS”, aktywizacja czasu wolnego młodzieży, kształtowanie
postawy tolerancji, odpowiedzialności za własne zdrowie i życie oraz zaspokajanie potrzeby:
wiedzy, akceptacji, kontaktu z drugim człowiekiem. Konkurs miał formę testu i składał się z 18
pytań.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wychowanków internatu. Wzięło w nim
udział 20 osób: Paweł Koseski, Bartosz Rajkowski, Filip Hałas, Bartosz Kowalczewski, Weronika
Dudek, Łucja Hirsch, Maciej Chlebuś, Natalia Szarłata, Nikola Markiewicz, Krystian Napieraj,
Elwira Staszak, Maciej Zarzycki, Wiktoria Podskalna, Paweł Bukowski, Jarosław Mućka, Dominik
Poźniak, Gabriel Chrostowski, Jakub Kaliszak, Karol Sobczuk, Łukasz Chrostowski.
W pierwszej turze nie udało się wyłonić zwycięzców. W dogrywce wzięła udział trójka
wychowanków: Filip Hałas, Bartosz Kowalczewski i Bartosz Rajkowski.
W wyniku dogrywki wyłoniono zwycięzców:
I miejsce: Łucja Hirsch (14 pkt),
II miejsce: Weronika Dudek (13,5 pkt),
III miejsce: Filip Hałas (13 pkt).
W skład nagród weszły: dyplomy, kubek, czekolady oraz drobne słodkości. Po przeprowadzonym
konkursie wszyscy uczestnicy wyrazili zadowolenie i chęć udziału w następnych edycjach tego
konkursu. Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!

Łukasz Knap, Małgorzata Stopka