Stanisława Wyspiańskiego 25
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl

(68) 451 20 70

Rekrutacja

KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW DO INTERNATU  ZSOiS W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 Rekrutacja:

Decyzję o przyjęciu kandydata do internatu podejmuje komisja  d/s rekrutacji.

  1. Do internatu przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie ZSOiS w Zielonej Górze.
  2. Do internatu mogą być przyjmowani uczniowie innych szkół z terenu miasta Zielona Góra w przypadku posiadania wolnych miejsc noclegowych.
  3. Stosowne dokumenty (podane poniżej) należy składać w sekretariacie ZSOiS (ul. Wyspiańskiego 23) do 29 czerwca 2018 r.
  4. Uczniowi który nie uzyskał miejsca w internacie przysługuje prawo do złożenia odwołania do Dyrektora ZSOiS. Odwołanie składa się w sekretariacie ZSOiS. O decyzji kandydaci zostaną powiadomieni po 20 sierpnia 2018 r.
  5. Dodatkowych informacji udziela sekretariat ZSOiS oraz kierownik internatu.

Dokumenty do pobrania:

  1. Podanie o przyjęcie do internatu do 29 czerwca 2018 r.,
  2. Umowa o zakwaterowanie  składamy wrzesień 2018 r.,
  3. Dowód wpłaty kaucji,
  4. 1 zdjęcie do legitymacji internackiej.

Miesięczny koszt pobytu wychowanka w internacie oraz wysokość kaucji zostanie podana na stronie internatu do 30 czerwca 2018.  W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia za którego dokona jest wpłata.

Wpłaty za kwaterunek i wyżywienie można dokonać przelewem na konto:

 

PKO BP O. I Zielona Góra
39-1020-5402-0000-0902-0246-3396


Wpłatę za kaucję  można dokonać przelewem na konto:

 

PKO BP O. I Zielona Góra
91-1020-5402-0000-0802-0248-2685