Stanisława Wyspiańskiego 25
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl

(68) 451 20 70

Kwaterunek w internacie

Kwaterunek w internacie

Informujemy, że zakwaterowanie w internacie odbędzie się w niedzielę 3 września 2017r. od godziny 14.00 – 19.00

Przyjeżdżając do internatu uczeń powinien posiadać dowód wpłaty za:

  1. wyżywienie
  2. zakwaterowanie
  3. kaucję (nowi wychowankowie)

Miesięczny koszt pobytu w internacie: 100 zł. W miesiącu czerwcu opłata nie jest pobierana. W przypadku rodzeństwa mieszkającego w internacie, opłata pobierana jest tylko za jedną osobę. Kaucja: 90 zł.

Opłaty za wyżywienie i kwaterunek:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze
39 1020 5402 0000 0902 0246 3396
PKO BP o/I. Zielona Góra

W treści prosimy podać imię i nazwisko UCZNIA oraz wysokości poszczególnych opłat, np.

Jan Kowalski kwaterunek X,XX zł
Jan Kowalski wyżywienie X,XX zł

Wpłata kaucji:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze
91 1020 5402 0000 0802 0248 2685
PKO BP o/I. Zielona Góra