Stanisława Wyspiańskiego 25
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl

(68) 451 20 70

By mieszkało nam się lepiej…

By mieszkało nam się lepiej...

Dnia 11.10.2018 r. w trosce o utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach socjalnych wychowawcy internatu: p. Łukasz Knap i p. Aleksandra Brzozowska umieścili w toaletach humorystyczne grafiki. przypominają one wychowankom o konieczności zachowania porządku, tego, aby jeszcze lepiej dbać o pomieszczenia wspólnego użytkowania.

Łukasz Knap, Aleksandra Brzozowska