Stanisława Wyspiańskiego 25
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl

(68) 451 20 70

Opłaty za kwaterunek w Internacie ZSOiS za miesiąc Maj 2019.

Opłaty za kwaterunek w Internacie ZSOiS za miesiąc Maj 2019.
                      WAŻNE 
Informacja dotycząca opłaty za kwaterunek w Internacie ZSOiS za miesiąc Maj 2019.
1. Kwaterunek w miesiącu maju wynosi 50zł dla wszystkich mieszkańców internatu.
2. Zaległości za pozostałe miesiące (styczeń-kwiecień) należy uregulować do 15 maja
2019.
 3. Maturzyści mieszkający w internacie  do 15 maja, zwolnieni są z opłaty 50zł jeżeli nie
mają zadłużenia za kwaterunek za poprzednie miesiące. 
4. Maturzyści pozostający w internacie do 31 maja płacą 50zł.( zadłużenie za poprzednie  miesiące musi
zostać uregulowane)
5. Osoby, które dokonały wpłaty za kwaterunek za miesiąc maj w kwocie 100zł otrzymają zwrot-nadpłaty
(50zł) do końca Maja.